Stalenberg 18, Sambeek +31 6 40 94 95 15 info@langengrondverzet.nl

20m³ grondcontainer

445.00

Grondcontainer van 20m³

Wat mag in de grondcontainer? ✓
Schone aarde, zand, graszoden, klei.
Alleen grond afkomstig van particulieren.

Wat mag niet in de grondcontainer? ✗
Grond afkomstig van industrieterreinen, boomstronken of -wortels, grond, die is vervuild door steen, plastic, papier, glas of ander afval, grond, die is vervuild door olie of andere vloeistoffen, asbesthoudende materialen, asbestgelijkende materialen, niet-bitumineuze afvalsoorten (producten zonder teer).

Wat zit er inbegrepen in de prijs?
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De prijs is inclusief het brengen en ophalen van de (volle) container. Wanneer u de container langer dan 4 weken wilt gebruiken rekenen wij een toeslag van €15,00 per week.